Trening fizyczny i umysłowy biegaczy na orientację

Bieg na orientację stanowi połączenie aktywności fizycznej z wysiłkiem umysłowym. Aby osiągnąć sukces w tej dyscyplinie sportowej, trzeba kształcić i szkolić obydwa te elementy. Istotne jest stosowanie się do kilku zasad, a także uczestniczenie w regularnych treningach. Ciężką pracą można osiągnąć wiele.

Trening fizyczny taki sam, jak dla zwykłych biegaczy

Trening pozwalający na zwiększanie kondycji fizycznej dla biegacza na orientację niczym nie różni się od tego proponowanego dla zwykłego biegacza. Wystarczy dobrać taką intensywność treningów, do jakiego dystansu się przygotowujemy. Inny trening jest w końcu wskazany dla biegaczy mających pokonać 3-kilometrową trasę, a inny dla półmaratończyków. Wiele interesujących ćwiczeń dla biegaczy znajdziesz na Youtubie.

Najważniejszy dla biegacza na orientację jest trening techniczny

treningDużą uwagę biegacz na orientację musi przyłożyć do treningu technicznego, podczas którego będzie szkolił się z obsługi mapy orz kompasu. Musi nabyć umiejętność bezbłędnego odczytywania informacji znajdujących się na mapie, jak i sprawnego poruszania się od jednego do drugiego punktu kontrolnego.

Zawodnik musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy woli ryzykować i popełniać błędy, czy woli precyzyjniej wykonać wszystkie instrukcje i dotrzeć do celu bez żadnych uszkodzeń ciała, a jednocześnie bez popełniania wyraźnych błędów. Logiczne myślenie i podejmowanie dobrych decyzji mają tu bardzo duże znaczenie, i tego właśnie biegacz na orientację uczy się podczas treningu technicznego.

Czego jeszcze zawodnik uczy się podczas treningu technicznego? Analizowania trasy, a także wykrywania błędów, które mogą pojawić się podczas jej pokonywania. Mając świadomość popełnianych błędów, zawodnik będzie w stanie je szybko wyeliminować, a tym samym w swoich działaniach stanie się bezbłędny.

Trening techniczny zwykle trwa od 2 do 3 godzin, z tym, że tworzone są 10-minutowe, bardzo intensywne serie, po których następuje odpoczynek.

Ogólnorozwojowe treningi dla biegaczy na orientację

Trening przygotowywany dla biegacza na orientację musi być złożony i powinien koncentrować się na rozwijaniu wielu umiejętności. Proponowanych jest kilka wariantów: